DOLINA KOŚCIELISKA

Dolina Kościeliska najpopularniejsza spośród polskich dolin Tatr Zachodnich. W jej otoczeniu położone są liczne jaskinie m.i.n.:
• Jaskinia Mroźna
• Smocza Jama
• Jaskinia Raptawicka
• Jaskinia Mylna

GALERIA: